ید الله �وق ایدیهم


ای آنکه هزاریست خمار لب یارید
                                                   من مست بر Ùˆ دوش نگارم به Ú†Ù‡ کارید؟
                                           لذات سوی الله خود ارضایی محض است
                                                    اÙ�سوس Ú©Ù‡ از بوس Ùˆ کنارش به کنارید
                                                                                                                                                                            (صÙ�ایی)


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.