ننگ و رنگ

Image result for ‫دلقک احمدی نژاد‬‎
ای که در �تنه گری حاذق و صاحب نظری
                                                                           جنیان را خبر از عالم بالا ببری!
                                         تو Ú©Ù‡ ابلیس دخیل در Ùˆ دروازه توست
                                                                    به Ú†Ù‡ امنیتی از Ú©ÙˆÚ†Ù‡ رندان گذری؟
                                                                                                                                                                                                    (صÙ�ایی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.