وَ ن�وحاً إ�ذْ نادى� م�نْ قَبْل� �َاسْتَجَبْنا لَه� �َنَجَّیْناه� وَ أَهْلَه� م�نَ الْكَرْب� الْعَظیم�

Image result for ‫ال هاشم تبریز در جبهه‬‎
دردانۀ من یار ال� قامت نستوه
                                                                رندانه بزن دم Ú©Ù‡ دمیم آیت بشکوه
                                                    ما را مدد از اعظم اسماء الهی ست
                                                            استاده به خاکستر خویشیم چون کوه
                                                                                                                                                                                               (صÙ�ایی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.