برداشت از سیدی پئوند نامیمون

سلام دوستان مریم امینی هستم یک همس�ر.ما از طبیعت میتوانیم الگو برداری کنیم.پیوند کلمه ای است که در باغداری است�اده می شود انسان هم چیزی را می شود بهش پیوند زد ومعمولا در گیاهان محصولاتی را بوجود می آورد ودر انسان هم ص�اتی را بوجود می آورد ومحصولاتش هم تغییر می کند.اگر به انسان یک ویژگی خوب را پیوند بزنیم بعد از مدتی شروع میکند به محصول جدید دادن و تولید جدیدی از خودش بوجود می آورد.پیوندهای خوب مثل عشق،محبت و دوستی مشکل ایجاد نمیکنند چون خیر و برکت دارند و خصوصیت های جدیدی پیدا میکنند ولی پیوند های نامیمون یا نامبارک مثل حسد ،کینه و ن�رت برای انسان مشکل ایجاد میکنند و باعث آزار و اذیت دیگران میشود .پیوند ها در انسان نامرئی هستند یا به دقت خودشان را پنهان میکنند .من قبل از ورود به کنگره این ص�ات غلط را داشتم ولی شناخت کا�ی از آن ها نداشتم ولی با آمدن به کنگره با آموزش گر�تن کم کم این ص�ات را شناختم و سعی کردم از آن ها دوری کنم تا هم حال خودم خوب شود و هم حال دیگران را خراب نکنم . به نظر من کسانی که ص�ات ترس،ناامیدی و منیت را دارند نباید با آن ها ارتباط داشته باشیم چون این پیوند در ما نیز زده میشود و حال ما نیز خراب میشود. از سرکار خانم الهه ی عزیز تشکرم میکنم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.