برداشت از سی دی پیوند نامیمون همس�ر ندا

                                                 Ø¨Ù‡ نام قدرت مطلق الله


ما می توانیم از طبیعت خیلی الگو برداریم چون الگوهایی که طبیعت به ما می دهند جاری هستند وما بخشی از طبیعت هستیم ......

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.