ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد

                        Image result for ‫عبا Ùˆ عمامه بر باد‬‎
           ای قوم من Ú©Ù‡ خیر Ùˆ شرش را تمیز نه
                                                            از جهل خویش Ùˆ Ù†Ù�س شریرش گریز نه
                                                     ÙˆÛŒ رهروی Ú©Ù‡ راهÙ� دو صد منزل آمدی
                                                                      مقصد ولایت است ولایت ستیز نه
                                                                                                                                                                                                      (صÙ�ایی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.