إ�نَّ مَعَ الْع�سْر� ی�سْرًا

امروز دورنمای صدور انقلاب اسلامی را در جهان مستضع�ان بیش از پیش می‌بینیم. گویی جهان مهیا می‌شود برای طلوع آ�تاب ولایت
ای همه در مخمصه بر ابتلا
                                                                وزنه ÛŒ زیرینه ÛŒ هر آسیا
                                          شش جهتت بسته اگر باک نه
                                                                  یاد Ú†Ù‡ دارید ز قالوا بلی
                                                                                                                                                                 (صÙ�ایی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.