در محضر خدا…


آن کز همه وز همهمه ها ببریده ست
                                                   در خویش به قصد وی بسی گردیده ست
                                        از تجربت سیر الی الله، بالله
                                                  جز دوست کسی نه، دیده نه بگزیده ست
                                                                                                                                                                             (صفایی)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.